registry

registry
operacinės sistemos registras statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Operacinės sistemos „MS Windows“ hierarchinės struktūros duomenų bazė, kurioje laikoma informacija apie sistemos ir įdiegtų programų sąranką, nuostatas, parametrus. Paprastai laikomas keliose ↑slepiamuosiuose failuose (pvz., operacinėse sistemose „MS Windows 95, 98, ME“ – failuose „system.dat“ ir „user.dat“). Duomenys apie programą į jas įrašomi, kai programa ↑įdiegiama, ir keičiami, kai keičiamos programos nuostatos arba parametrai. Registro duomenis galima koreguoti ir tiesiogiai naudojantis registro tvarkytuve „regedit“, esančia operacinėje sistemoje. Registre laikoma informacija apie tai, kokia yra numatytoji operacinės sistemos kalba ir kokie jos lokalės parametrai. Šia informacija gali pasinaudoti visos programos. Tai ypač svarbu daugiakalbių programų diegimo komponentams. Iš čia jie gali nustatyti numatytąją kalbą ir nuo pat diegimo pradžios tą kalbą vartoti diegimo dialogo languose ir ją įrašyti kaip numatytąją į diegiamos programos nuostatas. Į tai reikia atkreipti dėmesį lokalizuojant daugiakalbes programas – jas papildant dar viena kalba. atitikmenys: angl. registry ryšiai: dar žiūrėkįdiegti dar žiūrėkoperacinė sistema dar žiūrėkslepiamasis failas

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • registry — re‧gis‧try [ˈredʒstri] noun registries PLURALFORM [countable] a place where official records are kept and can be examined by members of the public: • the Trade Marks Registry ˈcompanies ˌregistry [countable usually plural] LAW in Britain and… …   Financial and business terms

 • Registry — may refer to:In animal breeding: * Breed registry, a record of the ancestry and ownership of purebred animalsIn computing: * Windows Registry, a database of configuration settings in Microsoft Windows operating systems * Domain name registry, an… …   Wikipedia

 • Registry —   (Registrierung, Registrierdatenbank], eine zentrale hierarchisch aufgebaute Datenbank bei Windows 95, Windows NT und den Folgeversionen, in der die Systemkonfiguration gespeichert ist. Sie enthält Informationen, die vom Betriebssystem während… …   Universal-Lexikon

 • registry — reg·is·try / re jə strē/ n pl tries 1: registration an instrument filed for registry in the conveyance records Louisiana Civil Code 2: the nationality of a ship according to its entry in a register …   Law dictionary

 • Registry — (engl. für „Register“) steht für: Domain Name Registry, eine Organisation, die Internet Domains verwaltet Eine allgemeine Bezeichnung für eine Datenbank oder andere Speicherform in der Computertechnik, die Registrierungszwecken dient, wobei diese …   Deutsch Wikipedia

 • Registry — Reg is*try (r?j ?s*tr?), n. 1. The act of recording or writing in a register; enrollment; registration. [1913 Webster] 2. The place where a register is kept. [1913 Webster] 3. A record; an account; a register. Sir W. Temple. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • registry — (n.) 1580s, act of registering; see REGISTER (Cf. register) + Y (Cf. y) (1). Meaning book of record is from 1620s …   Etymology dictionary

 • registry — ► NOUN (pl. registries) 1) a place where registers are kept. 2) registration …   English terms dictionary

 • registry — [rej′is trē] n. pl. registries 1. REGISTRATION 2. an office where registers are kept 3. an official record or list; register 4. a certificate showing the nationality of a merchant ship as recorded in an official register …   English World dictionary

 • registry — noun ADJECTIVE ▪ central ▪ a central registry for all applicants ▪ district (BrE), national, regional ▪ land (BrE) …   Collocations dictionary

 • Registry — Although a registry was originally the place (like Registry House in Edinburgh) where information was collected (in registers), the word registry has also come to mean the collection itself. A registry is usually organized so the data can be… …   Medical dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”